Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Zrównoważony budżet

 


Radni jednogłośnie uchwalili zaproponowany przez wójt projekt budżetu na 2020 r. Mimo nowych zadań scedowanych na samorząd, zaplanowano wydatki tak, by zapewnić gminie dalszy zrównoważony rozwój.

Budżet to nie tylko widoczne gołym okiem inwestycje, ale także stałe wydatki związane z utrzymaniem oświaty, czy komunikacji publicznej. I tak w budżecie na 2020 r. właśnie oświata stanowi największy „kawałek tortu”. Utrzymanie szkół i przedszkoli (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych ) będzie nas w nadchodzącym roku kosztowało o 8 mln więcej niż w roku bieżącym, a dokładnie – 72 mln zł, co stanowi ponad 36% wszystkich wydatków. W tej pozycji zawarte są również dowozy dzieci do szkół (2,2 mln zł ), utrzymanie świetlic szkolnych (2,4 mln zł) i stołówek (1,9 mln zł).

Z kolei do wymienionej wcześniej komunikacji publicznej gmina dołoży w 2020 r. ok. 4 mln zł. Przy okazji: od 1 stycznia będą obowiązywały nowe, ulepszone na sugestie mieszkańców rozkłady jazdy autobusów.

Bardzo dużą pozycję w budżecie stanowią wydatki na świadczenia rodzinne. Na ten cel przeznaczono 50 mln, z czego 36 mln na realizację programu 500+ (są to jednak środki rządowe).

Wyłącznie ze swoich środków gmina finansuje m.in.: kulturę fizyczną (zajęcia sportowe, utrzymanie boisk, inwestycje w rozbudowę infrastruktury pochłoną 4,4 mln), a także działalność kulturalną (utrzymanie ośrodka kultury w Cieplewie, bibliotek, mediateki, zespołu Jagódki i świetlic wiejskich to koszt – 4,7 mln zł).

W budżecie zaplanowano środki na dalszą rozbudowę sieci wodno -kanalizacyjnej poprzez spółkę Eksploatator (3,5 mln zł) i rozbudowę oświetlenia (wraz z utrzymaniem bieżącego to wydatek rzędu 3,2 mln zł).

W 2020 r. przybędzie nam boisk: w Straszynie i w Żukczynie, nowych dróg, m.in. w: Juszkowie, Straszynie, Borkowie, Żukczynie, Cieplewie, Łęgowie, Jagatowie, Mokrym Dworze, Bystrej, Wiślinie i Wiślince, a także ścieżek pieszo – rowerowych: planowana jest budowa brakującego odcinka ścieżki w Jagatowie (do ronda) oraz wykonanie dokumentacji na odcinek ścieżki Rokitnica – Wiślina. Gmina, jak co roku, będzie partycypowała w zadaniach powiatu na swoim terenie, m.in. w dalszej budowie chodnika w Bogatce.

Podobnie jak w bieżącym roku, zaplanowano nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów.

Gmina od lat udziela dotacji mieszkańcom, którzy wprowadzają ekologiczne rozwiązania. W 2020 r. pula środków nie tylko została zwiększona, ale również zakres inwestycji został powiększony o wymianę pieców z węglowych na ekologiczne (nie tylko na gaz).

Planowane dochody będą się kształtowały na poziomie 187 mln, a wydatki – 207 mln zł. Bezpieczny dla budżetu deficyt będzie pokryty z kredytu i tzw. wolnych środków z bieżącego roku.

 

juszkowostokrotki

Przebudowy doczeka się m.in. ul. Stokrotki w Juszkowie.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny