Czyste Powietrze Pomorza- Gmina Pruszcz Gdański edycja 2014

W dniu 01 grudnia 2014r. Gmina Pruszcz Gdański podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji w 2014 roku zadania p.n.: „Czyste Powietrze Pomorza- Gmina Pruszcz Gdański”.


Budżet projektu kształtuje się następująco:
•    koszty kwalifikowane zadania:                 140 532,59 zł
•    środki własne mieszkańców:                    98631,59 zł
•    środki gminy Pruszcz Gdański                  22 571,00 zł
•    dofinansowanie WFOŚiGW                      19 330,00 zł

Do konkursu zakwalifikowano 9 uczestników z terenu Gminy Pruszcz Gdański. W wyniku realizacji inwestycji zdemontowano 2 kotły węglowe o mocy 20 kW a w ich miejsce zamontowano 2 kotły gazowe o łącznej mocy 48 kW. W ramach konkursu 5-ciu uczestników zamontowało instalacje solarne o łącznej powierzchni czynnej kolektorów wynoszącej 48 m2.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:
• pyły ogólne - 0,228 (Mg/rok)
• SO2 – 0,109 (Mg/rok)
• NOx – 0,001 (Mg/rok)
• CO – 0,510 (Mg/rok)
• CO2 – 6,774 (Mg/rok)
• Emisja równoważna – 1,028 (Mg/rok)

Gmina Pruszcz Gdański od 2011 roku wspiera mieszkańców, poprzez udzielenie dotacji na m. in inwestycje polegające na likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpieniu go ogrzewaniem gazowym oraz na modernizacji kotłowni poprzez instalację kolektorów słonecznych. Jednocześnie Gmina Pruszcz Gdański wraz ze Strażą Gminną Gminy Pruszcz Gdański prowadzi corocznie akcję informacyjno- edukacyjną dotyczącą szkodliwości emisji powodowanej spalaniem węgla oraz przede wszystkim odpadów w kotłach węglowych. Na stronie internetowej Gminy Pruszcz Gdański oraz w lokalnej prasie (m.in. Gminne Strony, Echo Pruszcza) pojawiają się informacje o możliwości skorzystania z dofinansowania i wiążących się z tym korzyściach. Informacje takie są rozpowszechniane również poprzez audycje radiowe i spotkania sołeckie z udziałem przedstawicieli gminy. Dzięki tym regularnych akcjom odnotowano znaczny wzrost wpływających do gminy wniosków, a tym samym wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.

W dniu 9 sierpnia 2014r. gmina zorganizowała warsztaty ekologiczne w Rotmance, podczas których dzieci i młodzież miały okazję zapoznania się z tematyką odnawialnych źródeł energii oraz niskiej emisji w tym spalaniu różnych odpadów w kotłach węglowych.

Także 23 września 2014r. w Wiślinie zorganizowano lekcje ekologiczną, której tematyką było m.in. właściwa gospodarka odpadami w tym również tematyka spalania odpadów w kotłach węglowych.
W celu poszerzenia wiedzy mieszkańców gminy na stronie gminy powstała zakładka zawierająca informacje o jakości powietrza w gminie Pruszcz Gdański, pomiarach jakości powietrza, niskiej emisji (przyczyny, konsekwencje), źródłach i charakterystyce wybranych źródeł ciepła.

W lokalnej gazetce „Gminne strony” a także Echo Pruszcza cyklicznie ukazują się artykuły dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowywanie do kotłów gazowych i pomp ciepła a także kolektorów słonecznych.
Efektem prowadzonych działań jest liczba wniosków a także środków przekazanych przez gminę na inwestycje proekologiczne. Statystyki udzielonych dofinansowań przedstawiają się następująco.  Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny