Realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Gdański – edycja 2015


Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania polegającego na  zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcza Gdańskiego. Zadani zostało zrealizowane przy współudziale środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WFOSiGW) www.wfosigw.gda.pl.
Dotacja udzielona Gminie Pruszcz Gdański pochodziła ze środków własnych WFOSiGW w Gdańsku oraz środków udostępnionych  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających  azbest”.
Łącznie na realizację zadania przeznaczono 24 842 zł (koszt kwalifikowany);podział środków dotacyjnych: WFOŚ – 8 695 zł (35% kosztów kwalifikowanych) NFOŚ – 10 425 zł (41,97% kosztów kwalifikowanych). Podczas trwania konkursu wywieziono i zutylizowano wyroby zawierające azbest  z 37 nieruchomości (Bystra, Dziewięć Włók, Juszkowo, Lędowo, Łęgowo, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rusocin, Straszyn, Żukczyn, Żuława)
Osiągnięty został efekt rzeczowy i ekologiczny, określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest na poziomie 79,38 Mg.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny