Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Przepisy prawne


Uchwały i zarządzenia oraz szablony wniosków składanych w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Uchwała w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pruszcz Gdański
 2. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pruszcz Gdański
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 5. Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu
 6. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na terapię dla osób uzależnionych / współuzależnionych od alkoholu
 7. Zarządzenie nr 31/2010. z 20.04.2010w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów za przejazdy do ośrodków terapii uzależnień
 8. Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pruszcz Gdański
 9. Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 10. Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 11. Zarządzenie nr 135/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 92/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański
 12. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 13. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 14. Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychzmieniające zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny