Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Będzieszynie nr 113, czynny od wtorku do piątku w godzinach 12:00 – 18.00, a w soboty w godzinach 8.00-16.00.

PSZOK jest to miejsce, do którego mieszkańcy, którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadam komunalnymi, mogą przywieźć wskazane przez Gminę ODPADY KOMUNALNE wytworzone wyłącznie w GOSPODARSTWIE DOMOWYM.
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie POSEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE.

Do PSZOK można przywieźć następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

Lp.    Rodzaj odpadu                Przykłady odpadów z tego rodzaju

1    Tworzywa sztuczne - butelki plastikowe, kartony po mleku, kartony po soku, koszyki plastikowe po owocach, opakowania   z plastiku, opakowania plastikowe po jogurtach i serkach, puszki po żywności i napojach itp.
   Szkło - szklane butelki, słoiki itp.
3    Papier i tektura - gazety, kartony, opakowania kartonowe itp.
4    Metale - metale różnego rodzaju
Odpady wielomateriałowe - kartony po płynnej żywności np. tzw. tetra paki, kartony po soku, mleku, torebki po przyprawach, gotowych zupach itp.
6    Odzież i tekstylia  - odzież, buty, skrawki materiałów, zabawki pluszowe, kołdry, poduszki itp.
7    Przeterminowane leki - leki bez papierowych opakowań, leki powinny być w buteleczkach, listkach itp.
8    Świetlówki, żarówki - żarówki i świetlówki wszystkich rodzajów
9    Chemikalia (odpady niebezpieczne) - resztki farb, folie w płynie, przeterminowane rozpuszczalniki itp.
10  Zużyte baterie i akumulatory - baterie i akumulatory np. od telefonów
11 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny    Komputery, telewizory, lodówki, radia, płyty grzewcze, mikrofalówki, zmywarki itp.
12 Odpady wielkogabarytowe - meble, wózki dziecięce, rowery, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, lustra, brodziki łazienkowe, kabiny prysznicowe, wanny, sedesy, suszarki na pranie, karnisze, żyrandole itp.
13  Zużyte opony - opony od samochodów osobowych, rowerów, motocykli
14 Odpady ulegające biodegradacji - trawa, liście, chwasty z ogródka, pozostałości z przyrządzania posiłków, fusy po herbacie itp.
15  Odpady budowlane i rozbiórkowe - „czyste” odpady ceglane, betonowe, zbite kafelki
16 Zmieszane odpady budowlane - płyty gipsowo-kartonowe, folie budowlane, drzwi, okna, panele podłogowe, styropian, papa itp.

Powyższe odpady można przekazać do PSZOK w każdej ilości, z wyłączeniem:
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych tj. „czysty” gruz, których można przekazać maksymalnie 5 000 kg w ciągu roku kalendarzowego na gospodarstwo domowe,
- zmieszanych odpadów budowlanych tj. płyty gipsowo-kartonowe, folie budowlane, drzwi, okna, panele podłogowe, styropian, papa itp., których można przekazać maksymalnie 500 kg w ciągu roku kalendarzowego na gospodarstwo domowe.

Kilka wskazówek dla mieszkańca:
1. Do PSZOK właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy może przywozić wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane.
2. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
3. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Pruszcz Gdański lub wypełnienia druku oświadczania o zamieszkaniu na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach. Umieszczanie dostarczanych odpadów odbywać się będzie pod nadzorem pracownika PSZOK.
5. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK.
6. Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach ponoszonej przez mieszkańców kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do PSZOK nie przyjmujemy:
1. płyt azbestowo-cementowych
2. części od samochodów i maszyn
3. tłustych kanistrów plastikowych, kanistrów po olejach
4. zmieszanych odpadów komunalnych
5. odpadów pochodzących od podmiotów gospodarczych
6. oraz pozostałych odpadów nie wymienionych w powyższej tabeli.

Gmina prowadzi akcję pt. „Drugie życie rzeczy”, która polega na przekazywaniu przedmiotów używanych w dobrym stanie w „drugie ręce”. Rzeczy zbierane są w PSZOK w specjalnym pomieszczeniu i prezentowane na Facebooku.
https://www.facebook.com/PSZOK-w-Będzieszynie-826086727503567/

 

 

Mapka dojazdu do PSZOK w Będzieszynie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny