Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Stanowisko ds. społecznych

Godziny urzędowania: środa 8.00 - 17.00
Pozostałe dni tygodnia 7.30 - 15.30

Do zadań na stanowisku ds. społecznych należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności:
1)    koordynowanie prac organizacyjnych i administracyjno – gospodarczych gminnych placówek oświatowych,
2)    zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół,
3)    nadzorowanie wykonania zadań statutowych w zakresie stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli,
4)    organizowanie egzaminu awansu zawodowego nauczycieli,
5)    realizacja rządowego programu pomocy uczniom ( wyprawka szkolna ),
6)    ustalanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz sieci przedszkoli,
7)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
8)    uzgadnianie projektów statutów szkół  oraz przedszkola z dyrektorami,
9)    organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola ,
10)    prowadzenie spraw związanych z powierzeniem przez Gminę realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym,
11)    kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
12)    prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych,
13)    przekazywanie dotacji placówkom niepublicznym, kontrolowanie prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji oraz ich rozliczanie,
14)    prowadzenie rejestru żłobków i klubów uczniowskich,
15)    prowadzenie spraw związanych z rozdysponowaniem dotacji celowej dla żłobków i klubów dziecięcych  oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne,
16)    prowadzenie czynności nadzorczych w żłobkach i klubach dziecięcych,
17)    prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz ksiąg rejestrowych,
18)    prowadzenie, koordynowanie, weryfikowanie Systemu Informacji Oświatowej,
19)    współdziałanie ze stanowiskiem ds. kontroli wewnętrznej w zakresie oświatowych jednostkach organizacyjnych,
20)    sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.

 

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny