Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Referat Spraw Obywatelskich

Godziny urzędowania: środa 8.00 - 17.00
Pozostałe dni tygodnia 7.30 - 15.30

1.    W zakresie działalności gospodarczej prowadzi sprawy związane w szczególności z:
1)    dokonywaniem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy,
2)    wydawaniem zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31.12.2011r.,
3)    zapewnieniem zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności ,
4)    udzielaniem zainteresowanym informacji dotyczących uzyskania wpisu do CEIDG, zmian w CEIDG, zawieszeń oraz wznowień wykonywania działalności gospodarczej.

2.    Prowadzi sprawy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności dotyczące  sprzedaży napojów alkoholowych.

3.    W zakresie ewidencji ludności prowadzi sprawy dotyczące w szczególności:
1)    dokonywania zameldowań i wymeldowań,
2)    występowania z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o nadanie numeru  PESEL ( Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności )
3)    prowadzenia ewidencji ludności,
4)    prowadzenia w formie książki i w systemie informatycznym zameldowań i wymeldowań cudzoziemców,
5)    prowadzenia aktualizacji każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych, w zbiorze PESEL oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
6)    wydawania zaświadczenia w realizowanym zakresie,
7)    prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizowanie,
8)    wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania,
9)    przekazywania meldunków dotyczących wyborców do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku,
10)    sporządzania spisów wyborców, wydawania  zaświadczeń o prawie do  głosowania.

4.    W zakresie dowodów osobistych prowadzi sprawy związane w szczególności z:
1)    przyjmowaniem wniosków o wydanie dowodu osobistego,
2)    elektronicznym przekazywaniem danych do ministra właściwego ds. administracji publicznej dotyczących wydania dowodu osobistego,
3)    wydaniem wnioskodawcy dowodu osobistego,
4)    prowadzeniem w formie informatycznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego,
5)    przekazywaniem ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej danych niezbędnych do prowadzenia ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
6)    prowadzeniem ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w formie informatycznej oraz przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej danych niezbędnych do prowadzenia ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w drodze teletransmisji danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego dostosowanego do wymogów PESEL,
7)    postępowaniem w sprawach dotyczących zgromadzeń oraz zbiórek publicznych,
8)    przedkładaniem Wójtowi wniosków dot. zgody na organizowanie procesji i pielgrzymek na drogach publicznych, przeprowadzania zbiórki jeżeli ma się ona odbyć poza terenem kościoła, organizowania imprez o charakterze religijnym ze względu na bezpieczeństwo,

5.    W zakresie komunikacji gminnej prowadzi sprawy związane w szczególności z:
1)    lokalnym transportem zbiorowym oraz dowozami szkolnymi, a w szczególności:
a)    przygotowaniem postępowania przetargowego w porozumieniu z pracownikiem na stanowisku ds. zamówień publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozów szkolnych,
b)    koordynowaniem rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
a)    kontrolowaniem prawidłowości świadczenia usług w zakresie komunikacji gminnej,
b)    sprawowaniem nadzoru i prowadzenie kontroli w zakresie realizacji umów o świadczenie usług transportu zbiorowego w Gminie,
c)    zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
2)    wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
3)    wydawaniem zezwoleń na wykonywanie specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
4)    wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
6.    Prowadzi sprawy w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.
7.    Prowadzi sprawy związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania przez skazanego ( skierowanego przez sądowego kuratora zawodowego ) nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

1.    W zakresie działalności gospodarczej prowadzi sprawy związane w szczególności z:

1)      dokonywaniem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy,

2)    wydawaniem zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31.12.2011r.,

3)    zapewnieniem zainteresowanym wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności ,

4)    udzielaniem zainteresowanym informacji dotyczących uzyskania wpisu do CEIDG, zmian w CEIDG, zawieszeń oraz wznowień wykonywania działalności gospodarczej.

2.    Prowadzi sprawy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych.

3.    W zakresie ewidencji ludności prowadzi sprawy dotyczące w szczególności:

1)    dokonywania zameldowań i wymeldowań,

2)    występowania z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o nadanie numeru  PESEL ( Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności )

3)    prowadzenia ewidencji ludności,

4)    prowadzenia w formie książki i w systemie informatycznym zameldowań i wymeldowań cudzoziemców,

5)      prowadzenia aktualizacji każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych, w zbiorze PESEL oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

6)    wydawania zaświadczenia w realizowanym zakresie,

7)    prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizowanie,

8)    wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania,

9)    przekazywania meldunków dotyczących wyborców do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku,

10) sporządzania spisów wyborców, wydawania  zaświadczeń o prawie do  głosowania.

1.    W zakresie dowodów osobistych prowadzi sprawy związane w szczególności z:

1)    przyjmowaniem wniosków o wydanie dowodu osobistego,

2)    elektronicznym przekazywaniem danych do ministra właściwego ds. administracji publicznej dotyczących wydania dowodu osobistego,

3)    wydaniem wnioskodawcy dowodu osobistego,

4)    prowadzeniem w formie informatycznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego,

5)    przekazywaniem ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej danych niezbędnych do prowadzenia ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

6)    prowadzeniem ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w formie informatycznej oraz przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej danych niezbędnych do prowadzenia ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w drodze teletransmisji danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego dostosowanego do wymogów PESEL,

7)    postępowaniem w sprawach dotyczących zgromadzeń oraz zbiórek publicznych,

8)    przedkładaniem Wójtowi wniosków dot. zgody na organizowanie procesji i pielgrzymek na drogach publicznych, przeprowadzania zbiórki jeżeli ma się ona odbyć poza terenem kościoła, organizowania imprez o charakterze religijnym ze względu na bezpieczeństwo,

2.    W zakresie komunikacji gminnej prowadzi sprawy związane w szczególności z:

1)    lokalnym transportem zbiorowym oraz dowozami szkolnymi, a w szczególności:

a)    przygotowaniem postępowania przetargowego w porozumieniu z pracownikiem na stanowisku ds. zamówień publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozów szkolnych,

b)    koordynowaniem rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,

a)    kontrolowaniem prawidłowości świadczenia usług w zakresie komunikacji gminnej,

b)    sprawowaniem nadzoru i prowadzenie kontroli w zakresie realizacji umów o świadczenie usług transportu zbiorowego w Gminie,

c)    zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

2)    wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

3)    wydawaniem zezwoleń na wykonywanie specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

4)    wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

3.    Prowadzi sprawy w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.

4.    Prowadzi sprawy związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania przez skazanego ( skierowanego przez sądowego kuratora zawodowego ) nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny