Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Pion ochrony informacji niejawnych: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

1.    Do zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1)    zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2)    zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
3)    zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
4)    zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
5)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
6)    opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jego realizacji,
7)    prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób zatrudnionych w Urzędzie lub wykonujących czynności  zlecone w Urzędzie,
8)    przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, wobec pracowników Urzędu na  pisemne polecenie Wójta ,
9)    prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone w Urzędzie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub jego cofnięcia,
10)    wykonywanie innych zadań należących do Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ).


2.    Do zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego należy w szczególności:
1) bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji zgodnie z ustawą o której mowa w ust. 10.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny