Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Stanowisko ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i przetwarzania informacji niejawnych

1.    w zakresie obrony cywilnej:
1)    realizowanie postanowień ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
2)    współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie tworzenia stanów osobowych formacji obrony cywilnej,
3)    planowanie obrony cywilnej i koordynowanie realizacji planu,
4)    prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
5)    prowadzenie ewidencji ukryć przeznaczonych na czas zagrożenia,
6)    planowanie stałych dyżurów

2.    W zakresie spraw wojskowych:
1)    przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
2)    współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie doposażenia i zakwaterowania sił zbrojnych,
3)    administrowanie rezerw osobowych ( rejestracja, kwalifikacja wojskowa ),
4)    nakładanie świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz obrony,
5)    współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w sprawie ustalenia i wypłacania rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania ćwiczeń dla rezerwistów,
6)    współpraca z sołtysami i nakładanie obowiązków na mieszkańców w ramach powszechnej samoobrony ludności,
7)    planowanie i koordynowanie akcji kurierskiej

3.    W zakresie zarządzania kryzysowego:
1)    realizowanie postanowień ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
2)    sporządzanie planów w zakresie zarządzania kryzysowego,
3)    realizowanie zadań przewodniczącego Grupy Monitoringu i Wykrywania Zagrożeń w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego,
4)    sporządzanie gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

4.    W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:
1)    gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów archiwalnych tworzących zasób archiwalny podległego  archiwum zakładowego,
2)    klasyfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie materiałów określonych w pkt 1, a także przekazywanie ich właściwym archiwom państwowym,

5.    Prowadzi Kancelarię przetwarzania informacji niejawnych.
6.    Nadzoruje realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych.
7.    Koordynuje współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny