Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Do zadań na stanowisku ds. zamówień publicznych należy stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:

1)    zatwierdzanie trybu w jakim ma być dokonywane zamówienie publiczne, z wyjątkiem zamówień i konkursów , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro,
2)    zatwierdzanie formularzy specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych przed ogłoszeniem przetargu, przygotowanych przez poszczególne referaty Urzędu lub samodzielne stanowiska pracy,
3)    przygotowanie ogłoszenia zapraszającego do udziału w przetargu,
4)    przewodniczenie komisjom przetargowym, prowadzenie negocjacji w sytuacjach dozwolonych ustawą prawo zamówień publicznych,
5)    prowadzenie protokołu postępowania o zamówienie oraz dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
6)    prowadzenie nadzoru nad wykonaniem przez poszczególne referaty lub samodzielne stanowiska pracy  obowiązku ogłoszenia informacji o wyborze oferenta w formach przewidzianych przez prawo,
7)    przedstawianie Wójtowi wyników postępowania z wnioskiem o akceptację wyboru oferenta lub z wnioskiem o unieważnienie przetargu,
8)    przygotowanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych,
9)    przygotowanie projektu rozstrzygnięcia protestu,
10)    przygotowanie wniosku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
11)    prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska pracy obowiązku wysłania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
12)    udzielanie informacji oferentom o szczegółach  zamówień publicznych,
13)    wydawanie oferentom dokumentacji przetargowej,
14)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
15)    wywieszanie na tablicy ogłoszeń oraz przekazywanie do publikacji w internecie i Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszeń i informacji z zakresu zamówień publicznych,
16)    sporządzanie rocznego sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych,
17)    rejestrowanie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny