Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w roku 2017


I.    Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.    Przedmiot  zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim materiałów biurowych  w roku 2017.
2.     Szczegółowe określenie rodzaju materiałów biurowych oraz szacunkowe ilości jakie Zamawiający zamierza zamówić w roku 2017 zostały opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Wskazane w załączniku nr 1 materiały biurowe, będą dostarczane na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego co najmniej jeden raz w miesiącu.
4.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
III.    Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
IV.    Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2.    Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen na wszystkie rodzaje materiałów wymienionych w druku oferty (zał. nr 2). W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością brutto wskazaną w pkt. 3 formularza oferty, a ceną wynikającą z obliczeń w poszczególnych wierszach tabeli nr 1, Zamawiający za poprawne przyjmie ceny jednostkowe brutto i dokona poprawienia ceny oferty.
3.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VI.    Miejsce i termin złożenia oferty:
1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH”
2.    Termin składania ofert -  14.  grudzień 2016 r. do godz. 12:00.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
VII.    Osoba uprawniona do kontaktów:
 Monika Sieniek   tel. 58 692 94 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zał. nr 1 – zestawienie materiałów biurowych wraz z określeniem szacunkowych ilości
Zał. nr 2 – formularz oferty
Zał. nr 3 - projekt umowy

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny