Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Zapytanie ofertowe na udostępnienie basenu wraz z szatniami basenowymi oraz udostępnienie urządzeń sanitarnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na udostępnienie  basenu wraz z szatniami basenowymi oraz udostępnienie urządzeń sanitarnych dla uczniów szkół  prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański

I.Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
II.Przedmiot  zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie pomieszczeń basenu (wymagana opieka uprawnionego ratownika) wraz z szatniami basenowymi oraz udostępnienie urządzeń sanitarnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański od dnia 02.01.2017 r. do dnia 14.06.2017 r.  ( z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych tj.06.01.2017 r., od 16.01.2017 r. do 29.01.2017 r., od 13.04.2017r.do 18.04.2017 r., od 01.05.2017 r. do 03.05.2017 r.)
2. Zajęcia będą odbywały się w:
- 7 grupach 30 osobowych,
- raz w tygodniu każda grupa tj.:
a) Zespół Szkół w Straszynie (30 uczniów) – poniedziałek godz. 18:00-19:00
b) Zespół Szkół w Rotmance (15 uczniów) i Gimnazjum w Przejazdowie ( 15 uczniów)
 – wtorek 15:00-16:00
c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie (15 uczniów) i Szkoła Podstawowa w Wiślinie
(15 uczniów)– wtorek godz. 16:00 – 17:00
d) Zespół Szkół w Łęgowie (30 uczniów) – środa godz. 16:00 – 17:00
e) Zespół Szkół w Straszynie (30 uczniów) – środa  godz. 17:00-18:00
f) Szkoła Podstawowa w Wojanowie (30 uczniów) – piątek 13:45 – 14:30
g) Szkoła Podstawowa w Wiślince (30 uczniów) – piątek 15:00 – 16:00.

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na świadczenie usług.
III.Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2017 r. do 14.06.2017 r.
IV.Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena – 100%
V.Sposób przygotowania oferty:
1.Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.Cenę podaną w ofercie (brutto z VAT), należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN
3.Ceny podane w ofercie muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
VI.Miejsce i termin złożenia oferty:
1.Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 (pokój nr 30) w zaklejonej kopercie wraz z oznaczeniem: „OFERTA NA UDOSTĘPNIENIE BASENU DLA UCZNIÓW”
2.Termin składania ofert -  21 grudnia 2016 do godz. 12:00.
3.Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.
VII.Osoba uprawniona do kontaktów:
 Marta Nowicka   tel. 58 692 94 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zał. nr 1 – formularz oferty

wynik_postepowania

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny